Локална пореска администрација

Пореска пријава

ППИ-1образац
Прилог 1 уз образац ППИ-1
Подприлог уз Прилог 1
Прилог 2 уз образац ППИ-1
ППИ-2 образац

-----------

Утврђивање обавеза по основу локалне ком. таксе - Обрасци пријаве

Пријава за утврђивање осталих локалних јавних прихода - Образац захтева

Издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода - Образац захтева

Издавање пореског уверења - Образац захтева упитна документација

Преглед остатка пореског дуга - Образац захтева

Одлагање плаћања дугованог пореза - Образац захтева

Отпис дугова по основу застарелости потраживања - Образац захтева

Отпис камате по основу неуредне доставе - Образац захтева

Отпис плаћања дугованог пореза - Образац захтева

Повраћај више или погрешно наплаћеног пореза - Модел захтева

Усаглашавање стања по рачунима пореских обвезника - Образац захтева

----------------

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Општине Блаце 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. Годину на територији Општине Блаце 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Општине Блаце

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Блаце

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Блаце

Одлука о измени и допуни одлуке  о утврђивању елемената  пореза на имовину за територију Општине Блаце

Одлука о утврђивању елемената  пореза на имовину за територију Општине Блаце из 2013. године

Oдлука  о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама локалним комуналним таксама

 

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka