sr    pl    en

Локална пореска администрација

Пореска пријава

ППИ-1образац
Прилог 1 уз образац ППИ-1
Подприлог уз Прилог 1
Прилог 2 уз образац ППИ-1
ППИ-2 образац

Пријава за локалну комуналну таксу за истицање фирме

Захтев за издавање уверења физичком лицу

Захтев за издавање уверења правном лицу

Захтев за прекњижавање

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Блаце

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Блаце

Одлука о измени и допуни одлуке  о утврђивању елемената  пореза на имовину за територију Општине Блаце

Одлука о утврђивању елемената  пореза на имовину за територију Општине Блаце из 2013. године

Oдлука  о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама локалним комуналним таксама

 

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije