Обавештење о одлагању отварања понуда за давање у закуп пословног простора (локал бр. 2, у улици Вука Караџића у Блацу)

У складу са новонасталом ситуацијом, Комисија за давање у закуп пословног простора окал бр. 2, у улици Вука Караџића у Блацу) отварање понуда које је било заказано за 24.3.2020.године у 10 часова у канцеларији бр.31, ОДЛАЖЕ за 27.03.2020.године (петак) са почетком у 10 часова у канцеларији бр.31 Општинске управе општине Блаце. 

Разлог одлагања отварања понуда је рок пријема понуда упућених путем редовне поште.  

 

                                                                                                                          

           

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka