Награђени најбољи студенти са територије Општине Блаце

Општинско веће Општине Блаце донело је одлуку о додели награде „Топлички устанак“ најбољим студентима са територије општине Блаце за 2014. годину. Ова награда јавно је признање које се додељује најбољим студентима факултета и високих школа за постигнут успех у току студија.

Прву награду освојили су следећи студенти:

Томовић Катарина из Блаца, студент V године Медицинског факултета, студијске групе за фармацију, у Нишу

Судимац Нина из Блаца, V година Филозофског факултета у Нишу, студијски програм србистика

Максић Аница из Блаца,студентIV године Архитектонског факултета, уБеограду,

Михајловић Ивана из Блаца,студентIV године Медицинског факултета, студијске групе медицина, у Нишу,

Папић Јелена из Шиљомане, дипломирани правник Правног факултета, у Београду,

Миленковић Ивана, студент IV године Факултета техничких наука, Саобраћај и транспорт, у Новом Саду и

Ракоњац Смиљана, студент IV године Филозофског факултета, студијски програм англистика, у Нишу.

Друга награда припала је:

Крсмановић Александрииз Блаца, студенту III године Пољопривредног факултета, студијски програм Биљна производња, модул фитомедицина, у Београду.

Радосављевић Марку, студенту II године Електронског факултета, модул рачунарство и информатика, у Нишу,

Ђурковић Марији из Блаца,студенту III године ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу,

Јовановић Милицииз Кутловца, студенту II године ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу,

 Митровић Јовани из Стубла, студенту III године ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу,

Симић Анђели из Блаца, студенту II године ВШСС, за васпитаче, студијски програм васпитач предшколског васпитања и образовања, у Крушевцу,

Јевремовић Сретену из Блаца, студенту II године Саобраћајног факултета, смер безбедност друмског саобраћаја, у Београду,

Степановић Марији изГ. Гргура, студенту III године Факултета организационих наука, студијски програм Информациони системи и технологије,  у Београду,

Милосављевић Александру из Блаца, студенту II године ВПШСС, студијски програм рачунарство и информатика, у Блацу,

Пршић Јелени из Блаца, студенту III године Пољопривредног факултета, студијски програм Биљна производња, модул фитомедицина, у Београду,

Поповић Андрији из Блаца, студенту III године Економскогфакултета у Нишу,

Вуксановић Дијани изБлаца, студенту III године Медицинског факултета, студијске групе за фармацију у Нишу и

Спасић Дејану изБлаца  студенту IIIгодине ВПШСС, менаџмент и интер. бизнис администрације,  у Блацу.

Трећу награду освојили су:

Ракоњац Марко из Блаца,студент IIIгодине ВЗШСС, студијски програм струковни медицински радиолог, у Београду,

Тодоровић Александар из Блаца, студент II године Правног факултета, у Нишу,

Станић Милица из Блаца, студент II године Медицинског факултета, студијски програм медицинска рехабилитација, у Новом Саду,

Стаменковић Милица из Блаца, студент IV године ГАФ, у Нишу,

Савић Јелена из Блаца, студент III године ВПШСС, студијски програм туризам, у Блацу, 

Микуљанац Данијел из Блаца, студент V године (мастер) ГАФ, студијски програм грађевинарство, у Нишу,

Панић Јелена из Чучала, студент III године ВПШСС, студијски програм  туризам, у Блацу,

Микуљанац Далибор из Блаца, студент IV године ГАФ, студијски програм архитектура, у Нишу,

Савић Милица из Блаца, студент III године ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу,

Бачевић Бојан из Блаца, студент II године Архитектонског факултета, у Београду и

Агатоновић Зорица из Блаца, студент II године ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу.

Награда „Топлички устанак“ додељује се у виду дипломе и новчаног износа у висини од по 25.000 динара за прву награду, по 15.000 динара за другу и по 10.000 динара за трећу награду.

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka