Продужава се рок за подношење пријава за доделу термина у Спортској хали „Чика Душко Јовановић“ у Блацу

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 13. маја 2020. године, на основу члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 19. и 21. Пословника Општинског већа општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 6/19), донело је Закључак којим се продужава рок за подношење пријава за доделу термина по расписаном Јавном позиву за доделу термина по расписаном Јавном позиву за доделу термина у Спортској хали „Чика Душко Јовановић“ у Блацу, за период 15. 3. 2020. - 15. 12. 2020. године, број II-02-582, од 12. марта. 2020. године, за 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог Закључка.

Закључак ступа на снагу даном доношења и саставни је део Јавног позива за доделу термина у Спортској хали „Чика Душко Јовановић“ у Блацу за период 15. 3. 2020. - 15. 12. 2020. године, број II-02-582, од 12. марта 2020. године.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka