Општина Блаце наставља са пружањем услуге „Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“

Општинскa управa општине Блаце, je након спроведеног поступка набавке услуге социјалне заштите „Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“, са најповољнијим понуђачем, Удружењем грађана „Инклузија данас“, са седиштем у Прокупљу, потписала Уговор о набавци наведене услуге социјалне заштите, за период од пет месеци, почев од 15. 6. 2021. године.

Како се услуга Помоћ у кући, спроводи за временски период сходно расположивим средствима у буџету општине, а имајући у виду значај исте за најстарију популацију општине Блаце којој је ова врста помоћи неопходна, носиоци локалне власти обезбедили су средства за наставак пружања услуге, тако да се иста у овој календарској години, спроводи без прекида, што је јако битно за кориснике услуге којима је помоћ другог лица неопходна у циљу задовољавања свакодневних потреба, поготово данас, у времену када се сви суочавамо са изазовима које доноси пандемија COVID-19. 

Средства за финансирање пружаоца услуге „Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“, обезбеђена су у буџету општине Блаце и од наменског трансфера за финансирање услуга из области социјалне заштите од Министарства за рад, запошљавање, борчка и социјална питања.

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg