Пружање услуга социјалне заштите старим и инвалидним лицима

Oпштина Блаце је спровела јавну набавку за услугу помоћи у кући након чега је 31. децембра 2014. године потписан уговор са Хуманитарном организацијом „Пружена рука“ из Блаца, као јединим понуђачем у поступку. Предмет овог уговора је пружање услуга социјалне заштите старим и инвалидним лицима на територији општине Блаце у периоду од девет месеци, при чему је поменута организација обавезна да услуге пружа у сарадњи са Центром за социјални рад Блаце.

У петак, 09. јануара 2015. године у 12 часова у сали СО Блаце биће потписани уговори између Хуманитарне организације „Пружена рука“ и укупно 25 особа које ће реализовати овај пројекат, од којих су 22 геронто домаћице, један стручни сарадник – психолог, један возач и један помоћни радник. Око 250 старих и инвалидних лица са територије наше општине биће корисници услуге помоћи у кући.

Значајно је поменути да од укупно 760 различитих организација која се баве питањима социјалне заштите у Србији, само 36 поседује лиценцу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Међу њима је 25 установа социјалне заштите и 11 приватних домова за стара лица, а „Пружена рука“ из Блаца је једино удружење грађана у целој Србији са лиценцом за пружање ове врсте услуга. Циљ лиценцирања је унапређење и стандардизовање квалитета у социјалној заштити у Србији, кроз систем који гарантује стручност, кредибилитет и поузданост организација и стручних радника. „Реализација услуге биће финансирана из средстава општинског буџета и овом приликом захваљујемо локалној самоуправи, у наше и у име свих будућих корисника услуге, јер је препознала значај унапређења система социјалне заштите у нашој општини, али и запошљавања нових 25 особа које ћемо ангажовати на овом пројекту“ – изјавила је Невена Пешић, законски заступник Хуманитарне организације „Пружена рука“.

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka