Основан Зелени савет Општине Блаце

На седници одржаној 10. децембра Општинско веће Општине Блаце на предлог удружења Интермедиа и Еколошког друштва Зелена Планета, донело је одлуку о оснивању Савета за заштиту и унапређење животне средине, са циљем унапређења информисања грађана о стању животне средине, подстицања учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите животне средине и одрживог развоја.

ekologija

Ово радно тело настало је као резултат пројекта "Ка друштвено одговорним локалним политикама у области заштите животне средине" који реализују организације цивилног друштва у Топличком округу уз подршку Регионалног центра за животну средину из Београда, и представља институционални облик сарадње субјеката у систему заштите животне средине на локалном нивоу.

Савет ће имати седам чланова, које решењем именује председник Општине и који се бирају на период од четири године a за чланове Савета биће изабрани представници Општинске управе, ЈКП „Блаце“, невладиног сектора, локалне привреде, здравствених и образовних установа, медија и заинтересованих група и појединаца.

Циљ оснивања је и саветодавна подршка локалној самоуправи у спровођењу законодавства и планирању пројеката и програма, заступање интереса свих заинтересованих страна и платформа за комуникацију и учешће јавности у доношењу одлука.

Механизам Зелених савета нуди дугорочна и практична решења и заснива се на принципима јавности рада локалне самоуправе, поделе одговорности и грађанске партиципације у креирању и спровођењу политике животне средине.

На овај начин локална самоуправа поставља темељ за делотворну примену стандарда и усвајање вредности политике животне средине, унапређује своју транспарентност и одговорност, унапређује услуге локалне самоуправе у овој области, подстиче грађански активизам, ствара осећај заједничке одговорности за донете одлуке, јача поверење и разумевање између актера укључених у процес креирања и примене политике животне средине.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka