Реконструкција водоводне мреже у радној зони у Блацу

У Блацу је започета реконструкција водоводне мреже у радној зони у Блацу која ће омогућити квалитетније снабдевање пијаћом водом. Радови су започети 7. августа а пројекат финансирају Oпштина Блаце и Mинистарство привреде. Вредност радова износи 12.927.414,00 динара са ПДВ-ом, од чега Mинистарство привреде суфинансира пројекат са 5.260.380,21 динара. Средства су обезеђена путем конкурса за подршку развоју локалне инфраструктуре.

Предмет пројекта је реконструкција дела примарне дистрибутивне водоводне мреже у Блацу, Прва фаза, на деоници од главног резервоара ''Драгомировац'' до Улице цара Душана и деоница у Улици војводе Мишића, у укупној дужини од 987м.

„Због коришћења водоводних цеви, које су у употреби дуже од 35 година и неизвесног утицаја на људско здравље извесно је да започета реконструкција водоводне мреже и више него системски императив, за технички примерену испоруку пијаће воде корисницима. То пре свега јер вода за пиће није само чинилац комуналног стандарда већ и важна предпоставка људског здравља – рекао је председник општине Блаце Зоран Јозић.“

Рок за завршетак радова је 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Извођач радова је Стандард Инвест Груп доо из Београда.

voda 765x510 v

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije