Расписан Јавни оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

Председник општине Блаце је дана 09.02.2018. године, на основу законских овлашћења, донео одлуку о расписивању Јавног огласа за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце.

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ БЛАЦЕ

- Предмет јавног надметања -

  1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у другом кругу за давање у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце у следећим катастарским општинама:
КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена Депозит Период закупа Степен заштите
( дин / ха) (дин) 20% (год)
АЛАБАНА 2 9,1214 7346 13.401 1
БАРБАТОВАЦ 4 13,4735 7346 19.795 1
БЛАЦЕ 5 11,7342 7346 17.240 1
ВИШЕСЕЛО 7 0,8928 7346 1.312 1
ГОРЊА ДРАГУША 8 11,0387 7346 16.218 1
ГОРЊА ЈОШАНИЦА 10 2,3909 7346 3.513 1
ГОРЊИ КАШЕВАР 12 0,4601 7346 676 1
ГРГУРЕ 13 4,3137 7346 6.338 1
ДОЊА ДРАГУША 14 75,3073 7346 110.641 1
ДОЊА ЈОШАНИЦА 15 0,5938 7346 872 1
ДОЊА РАШИЦА 16 1,2854 7346 1.889 1
ДОЊИ КАШЕВАР 18 3,4679 7346 5.095 1
КАЧАПУР 19 0,2994 7346 439 1
КРИВАЈА 20 2,0759 7346 3.050 1
КУТЛОВАЦ 21 8,4038 7346 12.347 1
ЛАЗАРЕВАЦ 23 3,0497 7346 4.481 1
МЕЂУХАНА 24 0,8333 7346 1.224 1
МУЗАЋЕ 25 2,4109 7346 3.542 1
ПОПОВА 26 1,5434 7346 2.268 1
ПРЕБРЕЗА 27 0,5207 7346 765 1
ПРЕТРЕШЊА 28 2,3835 7346 3.502 1
ПРИДВОРИЦА 29 10,7375 7346 15.776 1
РАШИЦА 30 7,855 7346 11.541 1
СВАРЧЕ 31 1,8823 7346 2.765 1
СИБНИЦА 32 3,2294 7346 4.745 1
СТУБАЛ 33 5,23 7346 7.684 1
СУВАЈА 34 1,7941 7346 2.636 1
СУВИ ДО 35 6,8613 7346 10.081 1
ТРБУЊЕ 36 2,0416 7346 3.000 1
ЧУНГУЛА 37 1,916 7346 2.815 1
ЧУЧАЛЕ 38 2,764 7346 4.061 1
ЏЕПНИЦА 39 1,8145 7346 2.666 1
ШИЉОМАНА 40 0,701 7346 1029,909 1
УКУПНО 202,4270

            

Лицитациони корак износи 1.000 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Блаце, у канцеларији бр 38 сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079.

 

Комплетан текст ЈАВНОГ ОГЛАСА преузмите ОВДЕ.

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije