Оглас за давање у закуп пословног простора јавним надметањем

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп пословног простора расписује  и објављује Оглас за давање у закуп пословног простора који се налази, на кп. 6734  КО Блаце,  у  Блацу, у улици Вука Караџића бб, локал бр.2 пословни простор површине од 29,70 м2 ( у даљем тексту: пословни простор), методом јавног надметања, на период од 5 година,   ради обављања делатности у функцији пословања  ( комерцијалне делатности, услуге, туризам  и угоститељство).

Почетни износ закупнине пословног простора из тачке 1.овог огласа  износи 170 динара/ м2, утврђен у члану 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању  и располагању стварима у својини Општине Блаце („Сл.лист Општине Блаце“ бр.1/15, 7/15, 9/15 и 13/17),   и износи  5.049,00,  за период од месец дана.

Јавно надметање  ће се одржати 27.04.2018. године са почетком у 10.00 часова у холу Културног центра „Драинац“  Блаце.

 

Комплетан текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ

Пријаву за лицитацију пословног простора можете преузети ОВДЕ.

oglasi v

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije