Оглас за давање у закуп земљишта-локација на јавној површини у јавној својини општине Блаце

На основу члана 9. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката привременог карактера („Службени лист општине Блаце“ бр. 3/15), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине  Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр.1/15, 7/15 и 9/15),  и Закључка Општинског већа општине Блаце  бр. II-02-2176/18 од 29.3.2018. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп јавних површина – локација,  расписује  ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА-ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА (КИОСКА И БАРАКА) НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ. (Списак локација налази се у Тексту Огласа који се налази у прилогу информације)

ТИП ОБЈЕКАТА: Киоск и  барака

Предметне  локације, се дају у закуп ради постављања привремених монтажних објеката – киоска и бараке, на одређено време, до краја 2023 године, На свим локацијама постоје услови за прикључење на комуналну инфраструктуру.

МЕСТО И ВРЕМЕ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ:

Непосредна погодба ће се ће се одржати дана:  28.05.2018.године у 12,00 сати   у Општинској управи општине Блаце  канцеларија  бр.41.

 

Комплетну садржину ОГЛАСА са списком локација можете преузети ОВДЕ.

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije