Kонкурс за доделу награде „Драинац“ за 2018. годину

На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 6/18) и члана 12. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/06), Жири за доделу награде „Драинац“ расписујe

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ДРАИНАЦ“
ЗА 2018. ГОДИНУ

Награда „Драинац“ додељује се за резултате у образовању и култури, сваке године, крајем децембра месеца.

Предлог за доделу награде „Драинац“, могу поднети школе, високошколске установе, установе културе, као и свако физичко или правно лице, а предлог мора бити свеобухватно образложен.

Време подношења предлога је до 11. 1. 2019. године.

Предлоге слати Жирију за доделу награде „Драинац“, на адресу: „Карађорђева“ бр. 4, Блаце, соба бр. 32.

Награду „Драинац“ уручује Председник општине Блаце, на посебној свечаности.

Број: II-12-2222/18

У Блацу, дана 20. децембра 2018. године

 

Обрада:                                                                                                            
Саветница на пословима
Општинског већа                                                  
Гордана Агатоновић                                                             

ЖИРИ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ
 „ДРАИНАЦ“                                                     

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka