Општинска управа општине Блаце нуди помоћ у регистрацији и обнови пољопривредних газдинстава

Општинска управа општине Блаце, Одељење за привреду, ЛЕР и друштвене делатности обавештава пољопривредне произвођаче са територије општине Блаце да је објављен нови Правилник о измени правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредних газдинстава („Сл. Гласник Р.С“.бр. 41/09,10/13-др.закон и 101/16).

Новим Правилником омогућен је упис у Регистар пољопривредних газдинстава током целе године.

За помоћ у попуњавању образаца, пољопривредни произвођачи са територије општине Блаце, моћи ће да се обрате Општинској управи општине Блаце - Одељењу за привреду, локални економски развој и друштвене делатности. Ул: Карађорђева бр: 4. Канцеларија бр: 38, сваког радног дана од 07-15 часова.

Ако након уписа у Регистар дође до промене уписаних података који се односе на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или фонд животиња , као и код промене статусних података носилац породичног пољопривредног газдинства , односно овлашћено лице  у пољопривредном газдинству врши обнову регистрације ових података у Регистар у року од 30 дана од дана настанка промене, осим ако се пољопривредно газдинство бави искључиво прерадом пољопривредних производа и непољопривредним активностима.

Обнова регистрације ради утврђивања пријављених површина за које се могу остварити основни подстицаји у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју за наредну календарску годину, врши се до 30. септембра текуће године.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka