Одлуком Општинског већа 75 студената добијаће новчану помоћ из општинског буџета

Одлуком Општинског већа 75 студената из Блаца у наредних 10 месеци добијаће новчану помоћ из општинског буџета од по 3.450 динара месечно. Студенти су у обавези да потпишу уговор о додели новчане помоћи са председником општине и да број свог текућег рачуна непосредно или телефоном доставе контакт особи, Александри Николић, телефон 064 80 99 289.

Према Конкурсу за доделу новчане помоћи студентима, бр. III-400-2189/18, расписаног дана 17. децембра 2018. године (у даљем тексту: Конкурс) и према Правилнику о условима за остваривање новчаних помоћи студентима („Сл. лист општине Блаце“, бр. 12/16 и 10/18), захтеве је поднело укупно 96 студената. Бодовање и рангирање студената извршила је Комисија за утврђивање предлога листе кандидата за доделу новчане помоћи студентима који су се пријавили на Конкурс (коју је решењем образовао начелник Општинске управе општине Блаце), и сачинила је табеле, тако да од укупног броја поднетих пријава, у Табели бр. 1. Предлог листе кандидата прве категорије су 58 пријава (подносиоца захтева), који испуњавају услове Конкурса, односи се на студенте првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија, од II, до IV године студија, у Табели бр. 2. Предлог листе кандидата друге категорије су 17 пријава (подносиоца захтева) односи се на – студенти другог степена студија - дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских и специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V, дo VI године студија, и у Табели бр. 3. коју чини списак студената – 21 пријава, који не испуњавају услове Конкурса (прве и друге категорије студената).

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 5. марта 2019. године, имало је увид у приложене табеле, при томе имајући у виду предвиђена средства у буџету општине Блаце у 2019. години, за ове намене, и донело је одлуку да се додели новчана помоћ студентима из Предлога листе кандидата прве категорије (58) и студентима из Предлога листе кандидата друге категорије (17), у износу од по 3.450,00 динара, у 10 (десет) месечних рата (период јануар-октобар), почевши са исплатом од 15. марта 2019. године.

 

Одлуку о додели новчане помоћ студентима са именима и презименима студената можете преузети ОВДЕ.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije