Обавештење за потенцијалне кандидате и бираче: У недељу 24. марта избори за председника МЗ Лазаревац и Сеничани

У складу са Одлуком Председника Скупштине општине Блаце, дана 24. марта 2019. године, у времену од 7,00 до 20,00 часова одржаће се избори за избор председника месне заједнице Лазаревац и месне заједнице Сеничани на територији Општине Блаце.

Комисија за спровођење избора обавештава све потенцијалне кандидате и бираче, да у складу са чланом 21. Одлуке о месној самоуправи, сваки кандидат за председника месне заједнице доставља овој Комисији следећу документацију:

1. Потврду о изборном праву

2. Писмену изјаву - сагласност кандидата да прихвата кандидатуру

3. Потврду о пребивалишту кандидата

4. Уверење о држављанству

5. Оверене потписе најмање 20 бирача који су подржали кандидата.

Право предлагања кандидата за председника МЗ Лазаревац и МЗ Сеничани има најмање 20 грађана сваке месне заједнице са бирачким правом, 7 дана пре дана одржавања избора.

Обрасци број 1/19 и 2/19, тј. обрасци изјава кандидата да прихвата кандидатуру и изјава бирача да подржава кандидата за председника МЗ , могу се преузети сваког радног дана у згради Општине Блаце на писарници Општинске управе општине Блаце, у времену од 07,00-15,00 сати као и на званичној интернет страници Општине Блаце.

- Одлука председника СО-е Блаце

- Обавештење Комисије

- Образац 1/19

- Образац 2/19

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka