Оглас за давање у закуп пословног простора на к.п. 6022/1 КО Блаце непосредном погодбом

Комисија за давање у закуп пословног простора јавним надметањем , на к.п. 6022/1 КО Блаце,  расписује  и објављује Оглас за давање у закуп пословног простора непосредном погодбом.    

Непосредна погодба ће се ће се одржати дана:  04.06.2019.године у 10,00 сати   у Општинској управи општине Блаце  канцеларија  бр.20.

 

Детаљније информације о ОГЛАСУ можете преузети ОВДЕ. 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka