Оглас за давање у закуп пословног простора јавним надметањем на к.п. 6022/1 КО Блаце - IV лицитација

Комисија за давање у закуп пословног простора јавним надметањем , на к.п. 6022/1 КО Блаце,  расписује  и објављује Оглас за давање у закуп пословног простора јавним надметањем - IV лицитација.      

Јавно надметање  ће се одржати 24. 05. 2019. године са почетком у 10:00 часова у холу Културног центра „Драинац“  Блаце. 

Оглас се објављује за давање у закуп пословног простора, јавна својина Општине Блаце,  који се налази на кп. 6022/1  КО Блаце,  у  Блацу, у улици Вука Караџића бб, у згради број 7, пословни простор површине од 113,68 м² ( у даљем тексту: пословни простор), методом јавног надметања - IV лицитација, на период од 5 година, ради обављања делатности у функцији пословања  (спорт и рекреација).

Давање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања.

Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп у време трајања јавног оглашавања, сваког радног дана од 12:00  до 14:00 часова.

Пријаве за јавно надметање примају се од дана објављивања огласа   до  23. 05. .2019.године, до 15.00 часова без обзира на начин доставе, предајом на писарници услужног центра општине Блаце,  ул.Карађорђева бр. 4., у затвореној коверти на име – КОМИСИЈА за давање у закуп пословног простора, са назнаком “Пријава на Оглас за јавно надметање за закуп пословног простора“.- НЕ ОТВАРАТИ.

Пословни простор се издаје за обављање  комерцијалне делатности (услужна, туризам  и угоститељство).

Лицитациони корак износи 500,00 динара  од  претходне цене.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве НЕ МОГУ учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне  или неблаговремене пријаве се одбацују.

 

Детаљније информације о ОГЛАСУ можете преузети ОВДЕ.

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije