Национална служба за запошљавање у сарадњи са Општином Блаце расписује Јавни конкурс за јавне радове на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЛАЦЕ Расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Општине Блаце.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање испостава Блаце имају:

 органи јединица локалне самоуправе,  јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва,  предузетници,  задруге и  удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре. Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач јавног рада може да оствари под условом:  да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује,  који је регистрован на територији Општине Блаце и  реализује јавни рад на територији Општине Блаце.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијала Прокупље - лице за контакт Бојан Миленковић 027/320034 и на сајту www.nsz.gov.rs, у Општини Блаце - лице за контакт Катарина Тимотијевић 027/371079 и на сајту www.blace.org.rs. Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 10.06.2019. године.

- Комплетан текст конкурса преузети ОВДЕ

- Пријавни образац преузети ОВДЕ

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka