Јавни позиви за подршку пословању почетницима и постојећим предузећима код програма ЕУ ПРО и Норвешка за вас

Одељење за привреду, ЛЕР и друштвене делатности обавештава да су расписана два јавна позива у оквиру програма ЕУ ПРО и Норвешка за вас. Оба јавна позива су отворена до 10.07.2019. године

I-Јавни позив - Подршка почетницима у пословању и постојећим предузећима за развој кроз набавку опреме и увођење услуга

Назив пројекта је „Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана – Норвешка за вас - Србија“. Донатор пројекта је Краљевина Норвешка преко амбасаде Краљевине Норвешке у Србији. Програм спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS). Назив пројекта је „Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана – Норвешка за вас - Србија“.

Циљ пројекта је допринос уравнотеженијем економском развоју кроз повећање могућности запошљавања и подршку социјалној кохезији у мање развијеним подручјима Србије.

Пројекат подржава постојеће и новоосноване предузетнике и привредна друштва како би унапредили своје пословање у циљу јачања конкурентност на тржишту и отварања нових радних места.

Јавни позив се спроводи на територији неразвијених подручја у Србији, у укупно 91 локалној самоуправи међу којима је и општина Блаце.

Новоосновани предузетници и привредна друштва учествују у трошковима пројекта у износу од 10%, док постојећи привредни субјекти учествују са 20% у трошковима пројекта. Максимална  вредност по гранту је 11.400 USD(у динарима), уз обавезу трајања од 12 месеци.

Укупан буџет јавног позива је 798.000 USD.

Информације се могу добити у Одељењу за привреду, локални економски развој и друштвене делатности општине Блаце, тел. 027/371-079.

Комплетан текст јавног позива као и пријавни формулари могу се преузети на интернет страници www.norveskazavas.org.rs

Јавни позив је отворен до 10.јула 2019.године.

II- Јавни позив за организације за подршку пословању

Програм подршке Европске уније развоју општина - EU PRO, објавио је јавни позив за организације за подршку пословању који има за циљ унапређење одрживости и конкурентности предузетништва, микро, малих и средњих предузећа, њихове способности за ширење на нова тржишта  и увођење релевантних стандарда.

Јавни позив ће допринети укупном друштвено-економском развоју 99 локалних самоуправа у Србији, међу којима је и општина Блаце.

Програм спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у сарадњи са Министарством за европске интеграције и ресорним министарствима и институцијама Владе РС.

Право учешћа имају:

  • Регионалне развојне агенције,
  • Пословна удружења,
  • Пословни инкубатори, укључујући хабове и заједничке радне просторе,
  • Кластери,
  • Научни и технолошки паркови,
  • Привредне коморе,
  • Истраживачке и високошколске установе.

Укупан буџет јавног позива за организације за подршку пословању је 600.000 евра.

Детаљне информације о јавном позиву као и пријавни формулари могу се преузети на интернет страници www.eupro.org.rs

Јавни позив је отворен до 10. јула 2019.године.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka