Јавни позиви Општине Блаце - пољопривредно земљиште

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Блаце упутила је два јавна позива, од којих се један односи на подношење захтева за право пречег закупа пољопривредног земљишта у општини Блаце.

Сва правна и физичка лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три а млађих од 15 година, у роду, винограда старијих од три а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини на територији Општине Блаце, као и правна и физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња на територији Општине Блаце, а у циљу производње хране за животиње, могу да доставе захтев за признавање права пречег закупа наведеној Комисији. Рок за достављање захтева, уз потрeбну документацију, је 30.11.2014. године, на адресу: Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Блаце 18420, ул. Карађорђева бр. 4, са назнаком „За јавни позив по захтеву права пречег закупа”.

Word2007icon Текст оглеса за подношење захтева за право пречег закупа пољопривредног земљишта у општини Блаце

Други јавни позив исте Комисије односи се на достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде. Њиме се позивају образовне установе - школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе - факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Блаце за 2014. и 2015. годину. Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова, у просторијама Општинске управе општине Блаце, канцеларија 40или са сајта www.blace.org.rs. Рок за достављање захтева и потребне документације са назнаком „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2015. годину“ је такође 30.11.2014. године.

За више информација: Служба за пољопривреду Општине Блаце, канцеларија 40, тел. 371 079.

Word2007icon  за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде

oglasi-v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka