Обавештење јавности о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину за МХЕ Гргуре

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта JET ENERGY d.o.o. Novi Beograd, инвеститор Радета Радојевић, са седиштем у улици Народних Хероја бр. 17. Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње мале хидроелектране „Гргуре“ на Гргурској реци на  кат. парцели бр. 1359,  К.О. Гргуре, на територији општине Блаце.            

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у згради МУП-а, канцеларији бр. 8 (II спрат), у периоду од 01.07.2019. год.  до 10.07.2019. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Општинска управа општине Блаце ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka