Позив за Удружења грађана и невладине организације за коришћење средстава из буџета

Позивамо Вас да у име својих Удружења грађана и невладиних организација, поднесете захтев за коришћење средстава из Буџета Општине Блаце за 2015. годину, уколико су Вам иста потребна за обављање Ваших активности.

obavestenje

Ваши захтеви се могу односити на трошкове који су предвиђени Правилником о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних организација и то: трошкови набавке услуга, трошкови потрошног материјала потребног за реализацију пројекта, до трошкова који се односе на куповину непокретности –земљишта, пословног простора, реновирање и адаптацију пословног простора, закуп пословног простора и друго…

Вредновање пројеката и захтева вршиће Комисија коју образује Председник Општине Блаце.

Да би смо на адекватан начин сагледали сваки Ваш захтев појединачно, потребно је да Општини Блаце најкасније до 15.11.2014. године, упутите захтев о приоритетима и потребама Вашег Удружења грађана или невладине организације, како би смо за те намене благовремено планирали средства у Буџету Општине Блаце.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka