Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом - део кат. парцеле 569/2 КО Рашица

Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта именована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1581/2019 од 20.8.2019. расписала је Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта које се налази на кат. парцели број 569/2 КО Рашица, површине 20м2.

Непосредна погодба ће се обавити дана 26.08.2019. године са почетком од 10:00 часова, у канцеларији 34. Општинске управе општине Блаце.

- Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта

- Пријава за непосредну погодбу

- Изјава о прихватању затеченог стања и обезбеђење менице

oglasi v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka