Јавни позив за доделу пакета намирница избеглицама и интерно расељеним лицима

obavestenje mКомисија за реализацију расподеле пакета помоћи у храни за избеглице и расељена лица у општини Блаце расписује Јавни позив о условима и критеријумима за доделу пакета намирница избеглицама и интерно расељеним лицима. 

Расписан Јавни конкурс за расподелу средстава из буџета општине за суфинансирање потреба у области спорта у 2018. години

obavestenje mOпштина Блаце позивајући се на закон о спорту и Правилник о националној категоризацији спортова дана 19.12.2017. године расписује Јавни конкурс за расподелу средстава из буџета општине Блаце за 2018. годину за суфинансирање потреба у области спорта. 

Kонкурс за доделу награде „Драинац“ за 2017. годину

oglasi mНаграда „Драинац“ . додељује се за резултате у образовању и култури, сваке године, крајем децембра месеца. Предлог за доделу награде „Драинац“, могу поднети школе, високошколске установе, установе културе, као и свако физичко или правно лице, а предлог мора бити свеобухватно образложен.

Конкурс за доделу новчане помоћи студентима

oglasi mПраво на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на високошколским установама чији су програми акредитовани од стране надлежног Министарства...

Јавни позив о условима и критеријумима за доделу новчане помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима

obavestenje mКомисија за избор корисника  помоћи у једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Блаце расписује Јавни позив о условима и критеријумима за доделу новчане  помоћи...

Оглас за давање у закуп земљишта-локација на јавној површини у јавној својини општине Блаце за постављање монтажних објеката (киоска и барака) непосредном погодбом

oglasi mНа основу члана 9. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката привременог карактера („Службени лист општине Блаце“ бр. 3/15), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине  Блаце...

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka