Јавни Конкурс за постављење начелника Општинске управе Општине Блаце

oglasi mОпштинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 21. октобра 2020. године, доноло је Одлуку о расписивању јавног Конкурса за постављење начелника Општинске управе, на период од 5 (пет) година.

Оглас за давање у закуп пословног простора Локал број 2 код зелене пијаце

oglasi mКомисија за  давање у закуп пословног простора у јавној својини, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. III-02-2104/20 од 21.10.2020.године, расписује Оглас за давање у закуп пословног простора, методом прикупљања писмених понуда.

Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта - кат. парцела 6589/3 КАО Блаце - друго јавно оглашавање

oglasi mКомисија за  давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1810/20 од 9.9.2020.године, расписује...

Позив за достављање предлога за доделу награде „Топлички устанак“ најбољим студентима за 2020. годину

oglasi mОпштинско веће општине Блаце упућује позив свим правним и физичким лицима да предложе кандидате за доделу награде „Топлички устанак“ најбољим студентима за 2020. годину.

Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта, које се налази на кат.парцели бр.6589/3 КО Блаце

oglasi mКомисија за  давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1810/20 од 9.9.2020.године, расписује Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта...

Оглас за отуђење лима прикупљањем писмених понуда

oglasi mКомисија за отуђење покретних ствари у својини општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1250/2020 од 16.6.2020. године, објављује Оглас за отуђење лима методом прикупљања писмених понуда и то за: оштећени лим са крова Дома здравља у Блацу (400 кг), као и шкољке аутомобила марке Лада Рива (600 кг).

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka