Јавни позив за пријаву штете услед елементарне непогоде - поплаве

Одлуком о проглашењу елементарне непогоде коју је Влада РС донела на седници од 26.06.2020. године, проглашена је за елементарну непогодну поплава која је захватила део територије Републике Србије, а између осталих и општину Блаце. Канцеларија за управљање јавним улагањима својим обавештењем је обавестила јединице локалне самоуправе обухваћене Одлуком о проглашењу елементарне непогоде сходно Закону о обнови након елементарне и друге непогоде без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од проглашења престанка елементарне и друге непогоде, позове грађане да пријаве насталу штету у року који не може бити краћи од 15 ни дужи од 60 дана од дана објављивања позива.

Јавни позив за пријаву штете услед елементарне непогоде - поплаве

Образац за пријаву штете

poplave2020 3

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka