Оглас за давање у закуп пословног простора Локал број 2 код зелене пијаце

Комисија за  давање у закуп пословног простора у јавној својини, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. III-02-2104/20 од 21.10.2020.године, расписује Оглас за давање у закуп пословног простора, методом прикупљања писмених понуда.

Отварање приспелих писмених понуда одржаће се у холу Културног центра „Драинац“, у Блацу, дана 06.11.2020. године (петак), са почетком у 10,00 часова.

- Пријава;
- Изјава о прихватању затеченог стања и услова из Огласа.

 

oglasi v

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka