Јавни Конкурс за постављење начелника Општинске управе Општине Блаце

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 21. октобра 2020. године, доноло је Одлуку о расписивању јавног Конкурса за постављење начелника Општинске управе, на период од 5 (пет) година.

Јавни Конкурс биће објављен у једном дневном листу, садржаће све потребне услове предвиђене чланом 49. став 2. и члана 50. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне смоуправе.    

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања.

Поступак по јавном конкурсу спровешће Конкурсна комисија коју образује Општинско веће посебним решењем.

Административно техничке послове у реализације ове Одлуке извршиће Посебна организациона јединица за управљање људским ресурсима.

- Одлука о расписивању јавног Конкурса за постављење Начелника ОУ
- Јавни Конкурс за Начелника ОУ

- Образац Изјаве

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka