Излагање материјала на рани јавни увид плана детаљне регулације за изградњу малих хидроелектрана

Општинска управа Општине Блаце–Служба за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, након огласа о излагању материјала на рани јавни увид Плана  детаљне  регулације за  изградњу  малих хидроелектрана на  Јошаничкој  реци, (оглас о раном јавном увиду, објављен је дневим новинама, на општинском сајту, огласној табли зграде општине Блаце и улазним вратима ове Службе-канцеларија бр. 34, од 02.04.2016. год. до 08.04.2016. год.), излаже материјал на рани јавни увид, у периду од 09.04.2016. до 25.04.2016. год., који је припремљен у почетној фази израде планског документа, (текстуални и графички део), предметног Плана.

Сва заинтересована правна и физичка лица, информације и обавештења, као и  увид у материјал за рани јавни увид, у аналогном облику, могу добити и извршити у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Блаце, канцеларија бр. 34, тел: 027/379-210, радним данима од 0800 - 1500 часова, и поднети примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида, (у периду од 09.04.2016. до 25.04.2016. год.).

Примедбе и сугестије предају се у писаном облику, на писарницу Општинске управе Општине Блаце-Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

Увид у материјал можете извршити овде.

 

pdf icon Материјал за рани јавни увид

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

 

Служба за урбанизам, грађевинарство,
комунално стамбене и имовинско правне послове

obavestenje

Излагање материјала на рани јавни увид плана  детаљне  регулације

за  изградњу малих хидроелектрана

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka