Расписан јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

На основу Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, начелник Општинске управе општине Блаце расписао је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години се расписује за пројекте производње медијских садржаја и пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, и за пројекте унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. Укупан износ средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја износи 1.170.000,00 динара а за пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима и пројекте унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања 130.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија који су уписани у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре; правна лица, односно предузетници, који се баве производњом медијских садржаја, а који приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија и правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања у дневном листу „Новости“, од 22.03.2017. године до 11.04.2017. године, на адресу: Општина Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце, са назнаком „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Блаце ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години“ са назнаком „не отварати“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања и предаје се на писарници Општинске управе општине Блаце непосредно или препоручено поштом. Учесници конкурса су обавезни да попуњен образац за учешће на Јавном позиву доставе у четири примерка.

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општини Блаце. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Рок за достављање предлога за чланове комисије исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Додатне информације могу се добити радним данима од 11 до 14 часова на телефон 027/379-678.

Обрасци и смернице 

1. Скениран текст Јавног позива

2. Образац 1 – Пријавни образац

3. Образац 1-2 – Буџет пројекта 

4. Образац за наративни извештај

oglasi v

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pitajte3
EU PRO Alt1 Web Standard

E VRTIC 400x200px OF

baner investment

Portal Preduzetnistva logo

Baner Pecat 211x81

Blace

baner-izvodi

baner-komunalni

 

baner

baner-informator

inspekcija

lpa1

baner vodnjan min

dani sljive

savetnik min

uzmi racun i pobedi (2).jpg

 

pos.jpg

 

 SP Logo osnovni