Расписан Конкурс за финансирање пројеката Удружења грађана у 2017. години

На седници од 28. марта  2017. године, Општинско веће општине Блаце расписало је Јавни конкурс за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних организација средствима буџета Општине Блаце за 2017. годину.

На конкурсу могу да учествују Удружења грађана и невладинe организацијe које су регистроване на територији општине Блаце, као и оне која су регистроване ван територије општине Блаце, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Блаце или ван територије општине Блаце, али да својим активностима представљају општину.

Средства се додељују за реализацију пројеката из следећих области: социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствена заштита и промовисањe људских и мањинских права, образовање, наука, информисање, заштитa животне средине, одрживи развој, заштита животиња, заштита потрошача, борба против корупције, као и други програми у којима удружење и невладина организација искључиво и непосредно следи јавне потребе, као активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног  и бизнис сектора, програми за омладину, програм активности заснованих на волонтеризму, превенција насиља и афирмацијa грађанског активизма.

Укупaн износ средстава за реализацију пројеката по овом конкурсу износи 800.000,00 динара.

Максимална вредност пројекта којим Удружење грађана и невладних организација могу конкурисати је 150.000,00 динара.

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса Удружења грађана и невладиних организација – не отварати“ путем поште на адресу: Општина Блаце, ул. Карађорђева 4 или лично на писарници Општинске управе Општине Блаце.

Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива, oдносно 13.04.2017. године.

Одлука о расписивању Конкурса

Јавни позив

Пријавни образац удружења

Изјава подносиоца пројекта НВО

Образац буџета пројекта

oglasi v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka