Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Блаце за 2018. Годину

У  складу  са  Законом  о  пољопривредном  земљишту  („Службени  гласник  РС“,  бр. 62/06,  65/08  –  др.  Закон,  41/09  и  112/2015),  надлежни   орган  oпштине Блаце,   расписује   јавни   позив   којим обавештава:

-    образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им  се  може  дати  на  коришћење  површина  пољопривредног  земљишта  у  државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-    високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe  за  извршење  кривичних  санкција  да  им  се  може  дати  на  коришћење површина   пољопривредног   земљишта   у   државној   својини   која   је   примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-    правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства; да  доставе  потребну  документацију  ради  остваривања  коришћења  без  плаћања  накнаде пољопривредног     земљишта     у     државној     својини     на     територији     општине Блаце за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.

Комплетне информације о јавном позиву као и списак потребне документације можете преузети ОВДЕ.

oglasi v

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka