Расписан Конкурс за финансирање или суфинансирање програма националних мањина на територији општине Блаце за 2017. годину

Општинско веће општине Блаце дана 27.09.2017. године расписало је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма националних мањина на територији општине Блаце из буџета општине Блаце за 2017. годину.

Средства, у износу од 120.000,00 динара, за финансирање или суфинснирање програма додељују се за: унапређење квалитета живота националних мањина у Блацу кроз креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма; подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима националних мањина, као социјално угрожене популације и програме намењене већем укључивању жена и младих припадника националних мањина на територији општине Блаце.

Право подношења пријаве на јавни конкурс имају удружења грађана, етничке заједнице, етничке и националне групе и националности и народности.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

- доказ о подносиоцу пријаве:извод из регистра у којем је субјекат регистрован,

- детаљан опис пројектаза чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава;

-буџет пројекта;

-доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.).

Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Блаце или поштом на адресу: Општина Блаце, Карађорђева број 4, у затвореној коверти, са назнаком "Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирањепрограма националних мањина на територији општине Блаце".

Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива, oдносно 12.10.2017. године.

Додатне информације на тел. 371-701.

Пријавни образац преузети ОВДЕ.

Образац буџета преузети ОВДЕ.

Комплетан текст јавног Конкурса преузети ОВДЕ.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka