Конкурс за доделу новчане помоћи студентима

На основу члана 3. Правилника о условима за остваривање новчане помоћи студентима, број II-400-2006/16 („Сл. лист општине Блаце“, бр. 12/16), начелник Општинске управе општине Блаце, дана 13. 12. 2017. године, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

 

I Право на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на високошколским установама чији су програми акредитовани од стране надлежног Министарства.

Право на новчану помоћ могу остварити следеће категорије студената:

1) Прва категорија су студенти првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија – од II  до IV године студија.

Додељује се до 80% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

2) Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V до VI године студија.

Додељује се до 20% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

II Услови за доделу новчане помоћи:

• Да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује најмање II (другу) годину на студијама првог степена студија;

• Да студент има најмање просечну оцену 7,50 (седам 50/100) из претходних година студија;

• Да студент има пребивалиште на територији општине Блаце, односно боравиште најмање 3 године за интерно расељена лица;

• Да студент није у радном односу (за кандидате који су студенти на студијама другог студентима).

Конкурс није намењен студентима I (прве) године првог степена студија, апсолвентима и  студентима докторских студија.

 III Потребна документација:

• уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са назначеном

просечном оценом положених испита из претходних година студија и бројем остварених ЕСПБ, односно, за студенте који се први пут уписују на студије другог степена уверење о дипломирању на основним студијама (уверење оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса);

• уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун текуће године;

• штампани подаци са електронске личне карте или оверена фотокопија старе важеће личне карте;

• потвда о боравишту за интерно расељена лица (услов - најмање 3 године пријављеног боравишта на територији општине Блаце);

• копија свих писаних страна индекса или оверена потврда високошколске установе да студент није изгубио годину током студија;

• доказ да студент није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (за кандидате који су студенти на студијама другог степена);

• уговор о закупу стамбеног простора за студента који са породицом живи у изнајмљеном стамбеном простору.

IV Рок за подношење захтева је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Конкурса на интернет презентацији општине Блаце.

Број III-400-2321/17
Дана 13. 12. 2017. год.

         Обрада:                                                                                     
Саветница на пословима                                                              НАЧЕЛНИК
    Општинског већа                                                                 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
  Гордана Агатоновић                                                             Зоран Милутиновић

 

Пријаву на конкурс можете преузети ОВДЕ

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka