Расписан Јавни конкурс за расподелу средстава из буџета општине за суфинансирање потреба у области спорта у 2018. години

Општина Блаце позивајући се на закон о спорту и Правилник о националној категоризацији спортова дана 19.12.2017. године расписује Јавни конкурс за расподелу средстава из буџета општине Блаце за 2018. годину за суфинансирање потреба у области спорта. Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Блаце за 2018. годину намењених за Подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Право на финансијска средства из буџета општине Блаце за 2018. годину имају спортски клубови (организације) који доприносе развоју спорта у општини Блаце а чије је седиште на територији општине Блаце а који задовољавају критеријуме предвиђене Правилником о националној категоризацији спортова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу Спортски савез општине Блаце, улица Браће Вуксановић 2, 18420 Блаце. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Пријаве се подносе у року од 19.12.2017. године - 27.12.2017. године.

Непотпуне, неблаговремене, непотписане и неоверене пријаве неће се разматрати.

Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на наведеној адреси као и преузимањем на званичној интеренет презентацији општине Блаце. тј. овде.

 

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ.

 

Све додатне информације у вези конкурса можете добити лично у просторијама Спортског савеза општине Блаце или на телефон 027/371-242.

 

 

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka