Јавни Позив за доделу бесповратних средстава за подршку развоју пољопривредних делатности за младe пољопривредникe

 

У оквиру Пројекта „Дивац пољопривредни фондови у општини Блаце“-Фондација „Ана и Владе Дивац“ у сарадњи са општином Блаце, расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у максималном износу од 170.000,00 динара по једном пројекту, за развој пољопривреде за све пољопривреднике ,старости од 21-40 година, који имају место пребивалишта на општини Блаце са циљем оснаживања и економско јачање породице.

Бесповратна средства су у роби и то за: набавку квалитетних приплодних грла домаћих животиња; набавку опреме и механизације у оквиру примарне биљне и сточарске производње, као и грађевинског материјала за изградњу пољоприврених објеката и сл.

Конкурс је отворен од 19.06.2019.год. до 10.07.2019. године.

Општина Блаце и Фондација Ана и Владе Дивац финансирају програм "Дивац пољопривредни фондови у општини Блаце" у износу од 1,5 милиона динара.  

Позивамо све заинтересоване који задовољавају основни критеријум да имају од 21 до 40 година, да се пријаве тако што ће попунити ПРИЈАВУ,

уз коју треба доставити потребну документацију наведену у даљем тексту.

Попуњену пријаву са неопходном пратећом документацијом слати на адресу:

ФОНДАЦИЈА „АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ“

11000 Београд, ул. Илије Гарашанина бр:53а/7

Са назнаком „ За Конкурс за пољопривредни програм-Блаце“

УСЛОВИ УЧЕШЋА У ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 1. Млади од 21-40 година који желе да почну или прошире пољопривредну делатност
 2. Да имају предбивалиште на територији општине Блаце, као и регистровано газдинство на себе или члана заједничког газдинства
 3. Да су директно одговорни за реализацију и припрему пољопривредне производње на газдинству
 4. Да су поднели попуњену ПРИЈАВУ са неопходном пратећом документацијом
 5. Да они као и чланови њиховог заједничког домаћинства нису запослени у Општини Блаце (одборници, чланови општинског већа, радници општинске управа...)
 6. Да нису корисници средстава по истом основу у предходном периоду

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДАБИРА КОРИСНИКА ДОНАЦИЈЕ

 1. Године старости, интересовање, потребе будућег корисника
 2. Број чланова домаћинстава
 3. Да је пољопривреда примарни извор прихода
 4. Да су без сталног запослења и да висина прихода не задовољава осноне потребе домаћинства

ОСНОВ ВИДА ПОМОЋИ КОРИСНИКА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ

 1. Интересовање и знање у тој области
 2. Искуства и тренутна производња
 3. Коришћење објеката, опреме и других могућности корисника
 4. Реалне потребе корисника

ПОТРЕБНА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ:

 1. Пристанак за обраду података о личности
 2. Копија личне карте или пасоша за подносиоца пријаве као и све пунолетне чланове домаћинства
 3. Оверена изјава о броју чланова домаћинства
 4. За запослене чланове домаћинства – потврда послодавца са просечном висином личног дохотка (за послдња три месеца)
 5. За пензионере копије задњег чека
 6. За незапослене чланове домаћинства :

потврда о незапослености од Националне службе за запошљавање за пријављена лица ,за непријављена оверена изјава два сведока о незапослености.

 1. За ученике и студенте потврда надлежне образовне институције о редовности школовања
 2. За самохране родитеље - потврда о смрти брачног друга или решење оразводу брака или оверена изјава под кривичном и материјалном одговорношћу да се сам стара о деци
 3. За пољопривредна газдинства - Потврда о активном статусу газдинства за 2019. годину
 4. Извод из структуре биљака и животиња за 2019. годину
 5. Доказ о власништву земљишта( уговор о уступању на коришћење или закупу земљишта ) .

pdf iconТекст Јавног позива

pdf iconПристанак за обраду података о личности

pdf iconТабела за бодовање  Блаце 2019

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka