Rolnictwo

Blace należy do grupy słabo rozwiniętych gmin. Rolnictwo jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarczych, od których mieszkańcy i przedsiębiorstwa mają zysk. Grunty rolne zajmują 65% powierzchni gminy, co stanowi około 18.000 hektarów. Umiarkowany kontynentalny klimat na tym obszarze jest korzystny, przede wszystkim, dla sadownictwa. To jest dominująca gałąź produkcji rolnej, oprócz hodowli zwierząt i produkcji roślinnej bez której trudno sobie wyobraźić hodowlę zwierząt.

Na obszarze 40 wsi, ludność wiejska uzyskuje przychody przede wszystkim od sprzedaży produktów rolnych. Najczęściej uprawianym owocem jest śliwa, na około 5-6 tysięcy hektarów. Dominuje odmiana stanley (na okołó 70-89% powierzchni), a pozostałe odmiany stanowią 20-30% i to są: čačanska piękność, rosyjska dżanarika, čačanska wczesna i inne. Płodność odmiany stanley średnio wacha się od 12-20 ton na hektar, a pozostałe odmiany mają stabilne plony około 15 ton na hektar. Oprócz śliwy, na obaszarze gminy rozpowszechniona jest także wiśnia na około 500-800 hektarów, przy czym oblačinska wiśnia jest rodzimą odmianą praktycznie jedyną.    

Jabłko jest zasadzone na nieco ponad 300 hektarach, głównie odmiany rodzime, wychodowane na dzikich obszarach, uprawiane w ekstensywny sposób z minimalnym wykorzystaniem technologii rolniczych.

Ostatnie lata zostały zdominowane przez produkcję truskawki. Truskawka jest uprawiana na kilku tysięcy hektarach z tendencją wzrostową

Moc przerobowa w produkcji owoców nadal jest mała, a w lokalnych centrach spośród których należy wymienić Midi organik DOO, Mi-mi DOO, Maks DOO, Fruto-Vino Żupa DOO jak i około 15 miejszych firm zajmujących się suszeniem owoców w sektorze inndywidualnym gdzie się przetwarza tylko 30-40% owoców.  Hodowla zwierząt w Blackim obszarze, a przede wszystkim produkcja mleka ma długą tradycję. Hodowla bydła mlecznego jest dobrze rozwinięta, a w ostatnich latach w większości wsi zanotowano powstanie mini farm z liczbą 5-15 krów mlecznych. Oprócz indywidulanych producentów na tym obszarze, w wsi Draguša, znajduje się farma Lazar, która posiada około 1.000 krów mlecznych i jest najbardziej nowoczesnym gospodarstwem w tej części Serbii. Średnia produkcja mleka od jednej krowy wynosi 4.500 litrów mleka na laktację. Pozostałe dziedziny hodowli zwierząt (hodowla owiec, kóz, świń) są mniej rozwinięte.  

Wydajność produkcyjna przetwórstwa mleka na obszarze gminy Blace jest dobrze rozwinięta. Master milk DOO wydajność 120.000 l dziennie, przy obecnym tylko 30% wykorzystaniu i mleczarnia Lazar DOO wydajność 80.000 l dziennie, która wykorzystuje około 60-70% efektywności. Produkty są głównie sprzedawane na rynku krajowym i rynku regionu (Macedonia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina). 

 

Uprawa roślin w największej mierze jest rozwinięta jako gałąź hodowli zwierząt. Powierzchnie zasiane uprawianymi kulturami roślin wykorzystywane są, przede wszystkim, do produkcji dobrej jakości paszy treściwej i zagęszczonej paszy (ziarna). Główną wadą rolnictwa obszaru Blace jest niedostateczna wydajność w przetwórstwie, w ramach przetwórstwa mięsnego  jak i składowo-przetwórczego owoców. 

Login Form