WÓjt gminy

Ivan Burgić, urodzony w dniu 03.09.1973 roku w Blace,

           Uczęszczał do szkoły podstawowej w Trbunju i Blace;

           Ukończył Liceum ogólnokształcące w Blace;

           Ukończył Wyższą Szkołę Techniczną, na kierunku Inżynieria użytkowa w Nišu.

           Rozpoczął pracę w Publicznej spółce komunalnej Blace w  1999 roku, pracował głównie jako dyrektor techniczny.

           Został wybrany na kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy przez grupę radnych z ramienia Serbskiej Partii Postępowej.

           Mieszka w Blace, żonaty, ojeciec trójki dzieci.

Kontakt

Тel: +381 27 371 110

Fax: +381 27 371 138

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kompetencje

Wybór Wójta Gminy

Wójta Gminy wybiera Rada Gminy z pośród radnych, na okres czterech lat, podczas tajnego głosowania, większością głosów łącznej liczby radnych Rady Gminy.

Wójt Gminy posiada swojego zastępcę, który go zastępuję w przypadku nieobecności lub niezdolności do wykonywania swoich zadań.  

Przewodniczący Rady Gminy zgłasza kandydata na Wójta Gminy.

Kandydat na Wójta zgłasza kandydata na Zastępce Wójta spośród radnych, którego wiebiera Rada Gminy, w taki sam sposób jak Wójta Gminy.

Niepołączalność funkcji niełączenie funkcji publicznych

W przypadku wyboru kandydata na funkcję Wójta Gminy i Zastępcę Wójta Gminy traci ważność ich madnat jako radnych w Radzie Gminy.

Wójt gminy i jego Zastępca są na stałe zatrudnienini do wykonywania zadań w Gminie.

 

Kompetencje

Wójt gminy:

           reprezentuje i przedstawia Gminę;

           sugeruje sposób rozwiązywania problemów, o których decyduje Rada Gminy;

           zleca realizaję budżetu;

           powołuje Wwydział ds. inspekcji i kontroli wykorzystywania środków z budżetu w gminie;

           wyraża zgodę na ogólne ustawy, które regulują liczbę i strukturę zatrudnionych w instytucjach finansowanych z budżetu Gminy i na liczbę i strukturę zatrudnionych i innych osób, które zostały zaangażowane w realizację programów lub częći programów użytkowników budżetu Gminy;

           decyduje o użytkowaniu lub dzierżawie jak i o rozwiązywaniu umowy o najmie i dzierżawie, decyduje o stawianiu pod hipotekę nieruchomości, które są wykorzystywane przez organy Gminy przy zgodzie Dyrekcji ds. nieruchomości Republiki Serbii;

           kieruje i koordynuje pracę administracji samorządowej;

           wydaje pojedyncze ustawy, jeśli na to pozwala prawo, Statut lub decyzja Rady Gminy;

           informuję opinię publiczną o rezultatach swojej pracy;

 

 

Login Form