Instytucje oświatowe

PRZEDSZKOLE NASZA RADOŚĆ“

System przedszkolny w Blace sięga dawnego 1945 roku kiedy to po raz pierwszy zorganizowano opiekę dla dzieci w wśi Velika Draguša. Jest to zarazem najstarsza wiejska grupa przedszkolna w Serbii. W samym Blace pierwsze formy pracy wychowaczej z dziećmi, o bezpłatnym charakterze, istnieją od 1977 roku, a przedszkole dla dzieci Nasza radość“ oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w dniu 21 listopada 1983 roku. Dzisiaj, po ponad trzydziestu latach pracy, liczy 186 uczniów, w tym dwie grupy poza budynkiem przedszkola. Przez wszystkie lata było i pozostało miejscem, w którym całą uwagę poświęca się najmłodszym, rozwoju ich wartości, potencjału i kreatywności, socjalizacji, wychowaniu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu. Do przedszkola uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 12 miesięcy do wieku szkolnego, podzielone na siedem grup wychowawczych z opieką całodniową oraz na pół dnia.

W budynku znajduje się 8 sal wraz z dodatkowymi pomieszczeniami, wielofunkcyjna sala, cztery kancelarie, kuchnia wraz z niezbędnymi pomieszczeniami, pralnia, kotłownia z kotłem do ogrzewania centralnego i pomieszczeniem do składowania drewna, Przedszkole w celach edukacyjno-wychowawczych korzysta także z trzech pomieszczeń w szkole podstawowej w wsi Barbatovac, Prebreza i Medjuhana.

Adres: Braće Vuksanović nr 20

Telefon kontaktowy: 027/371-268.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA STOJAN NOVAKOVIĆ“

Najstarszy zachowany dokument, w którym istnieje wzmianka o potrzebie isnienia szkoły w Blace pochodzi z 25 lipca 1883 roku, ponad pięć lat od wyzwolenia Toplicy spod Tureckiej okupacji i jednocześnie od momentu powstania dzisiejszego Blace. Królewskie-serbskie Ministerstwo Oświaty i Spraw Cerkiewnych wystosowło list do  Naczelnika Okręgu toplickiego, w którym pytano i żądano jasnej odpowiedzi, na podstawie której zostałoby wydane zezwolenie na utworzenie szkoły w Blace.

W dniu 2.12.1883 roku Królewsko-serbskie Ministerstwo Oświaty i Spraw Cerkiewnych powiadomiło Naczelnika Okręgu Toplickiego, że zezwolą na otwarcie szkoły w Blace, pod warunkiem, że gmina Blace wybuduje nowy budynek szkoły w zgodzie z normami dotyczącymi budowy szkół. Siedem lat później, od momentu zrodzenia się pomysłu i w skutek wykazanej chęci, aby w Blace otworzyć szkołę, ona rozpoczyna swoją działalność. Pierwszy nauczyciel w szkole w Blace rozpoczął pracę w dniu 23 września 1890 roku .

Dzisiaj szkołę w Blace stanowią szkoła macierzysta, dwie ośmioletnie szkoły w Barbatovcu i Gornjoj Draguši i 18 połączonych klas, gdzie na zajęcia uczęszcza łącznie 824 uczniów. Szkoła liczy 136 pracowników naukowych. Budynek szkoły został  odrestaurowany, zostały otwarte klasy w Pretrešnji i Krivaji, wyposażono gabinet informatyczny, dokonano restauracji budynku szkolnego w Suvom Dolu, Višeselu i Medjuhanie.

Adres: Vuka Karadžića bb

Telefon kontaktowy: 027/371-717

Fax: 027/370-010

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa: http://www.osblace.edu.rs/

 

SZKOŁA ŚREDNIA W BLACE

Blace posiada jedną szkołę średnią założoną jako Liceum w dniu 01.09.1961 roku, które w dniu 01.09.1974 roku zostało przetworzone w Centrum kształcenia na poziomie licealnym i zawodowym, pod nazwą  Szkoła Techniczna Młodość Blace, które swoją działalność prowadzi od 01.09.1990 roku. Od pierwszego września 2003 roku otrzymuje nazwę Średniej Szkoły w Blace. Istniejąca struktura szkoły z czterema obszarami działalności (Liceum, Turystyka i Hotelarstwo i Rolnictwo) w dużej mierze zaspokaja interesy i potrzeby uczniów i mieszkańców.   

Średnia szkoła w Blace, z reguły przyjmuje około dwóch trzecich uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej w Blace. Niestety liczba uczniów w szkole się zmniejsza. Obecnie, do Średniej Szkoły uczęszcza około _______ uczniów.

Adres: Kralja Petra I nr 68

Tel/Fax: 027/371-533, 371-315

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Wyższa Szkoła Biznesu, która znajdowała się w Kosowym Polju i która liczy prawie  6.000 studentów pozostała na stałe w Blace. Gmina Blace udostępniła Wyższej Szkole Biznesu budynek o łącznej powierzchni 3000 m2. Szkoła obecnie dysponuje: 9 salami lekcyjnymi, 2 amfiteatrami, 4 gabinetami informatycznymi wyposażonymi w sprzęt komputerowy, który jest modernizowany i połączony jest siecią komputerową. Szkoła uzyskała akredytację, dzięki czemu została przekwalifikowana na Wyższą Szkołę Biznesu.   

Program studiów stacjonarnych I stopnia obejmuje: Informatykę i technologie informacyjne, Finanse i rachunkowość, Podatki i cło, Zarządzanie i międzynarodową administrację biznesową oraz Turystykę.

Jeśli chodzi o specjalistyczne studia zawodowe studenci mogą wybierać pomiędzy następującymi programami i kierunkami: Administracja sieci komputerowych, zarządzanie w korporacjach, polityka fiskalna, zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wysoka Szkoła Biznesu w Blace kształci absolwentów, na których zapotrzebowanie  wzrasta we wszystkich gałęziach przemysłu. Oprócz planu i programu Szkoły, który jest dostosowany do współczesnych dążeń przemysłu także techniczne i specjalistyczne wyposażenie jest gwarancją, że po ukończeniu Szkoły najlepsi absolwenci z powodzeniem będą wykonywać zawody, za które otrzymali dyplomy.   

Wyższa Szkoła Biznesu śledzi rozwój IT (Information Tehnology) i posiada szereg projektów z tej dziedziny. Jednym z projektów jest Cisco Networking Akademia, program, który zajmuje się projektowaniem, budową i utrzymywaniem sieci komputerowych. Poprzez kursy, studenci się przygotowują do zdobycia certyfikatów przemysłowych takich jak Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP) i Network+. Program łączy wykłady i naukę przez internet  z praktycznym ćwiczeniami w laboratorium podczas których studenci sprawdzają  zdobytą wiedzę pracując na prawdziwych sieciach. Absolwenci Akademii zdobywają  wiedzę, dzięki której mogą otrzymać uznany na całym świecie certyfikat firmy Cisco Systems, Inc.

Adres: Kralja Petra I 70

Telefon kontaktowy: 027/371-377, 371-756 

Fax: 027/373-849

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Stona internetowa: http://www.vpskp.edu.rs

 

 

Login Form