Kultura

CENTRUM KULTURY DRAINAC  

Większość wydarzeń kulturalnych i artystycznych w gminie Blace odbywa się w Centrum Kultury Drainac, które założyła Rada Gminy Blace.

Na podstawie decyzji Rady Gminy Blace Centrum Kultury zostało założone w 1961 roku jako Instutucja kulturalna i otrzymało imię Rade Drainac. Do momentu założenia Centrum Kultury w Blace istniały tylko instytucje o charakterze niezależnym takie jak: biblioteka, kino Jastrebac i amatorski zespół pieśni i tańca. Powołanie Centrum Kultury zintegrowało działalność wszystkich, wtedy, niezależnych instytucji.

1.      W pierwszym roku działalności, Dom Kultury rozpoczyna swoją działalność w nowowybudowanym budynku, z nową nazwą: Dom Kultury dr Radivoj Uvalić Bata. Ten monumentalny budynek oficjalnie został otwarty w dniu 5 grudnia 1981 roku.

2.      W kolejnym roku Instytucja otrzymuje nową nazwę, którą używa do dnia dzisiejszego: Centrum Kultury Drainac.

 kcdrainac1

Centrum Kultury jest instytucją, która prowadzi następującą działalność:

           pozostałe formy edukacji

           publikowanie i okresowe wydawanie czasopism

           pozostała działalność wydawnicza

           detaliczna sprzedaż książek w specjalnie do tego przeznaczonych sklepach

           prezentacja dla mediów

           edukacja sportowa i rekreacyjna

           edukacja artystyczna

           publikacja książek

           wspieranie działalności edukacyjnej

           działalność mająca na celu pokaz dzieł kinematografii

           kreatywna, artystyczna i rozrywkowa działalność

           działalność teatralna, sceniczna

           inna działalność artystyczna w obrębie działalności scenicznej

           twórczość artystyczna

           pozostała działalność rozrywkowa

           działalność muzeów, galerii i kolekcji

           pozostała działalność poligraficzna

           sprzedaż detaliczna dżwiękowych i video nagrań w specjalnie do tego przeznaczonych sklepach

           wynajem własnych lub dzierżawa nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami.

 

Wydarzenia kulturalne i artystyczne organizowane przez Centrum Kultury w ostatnich latach działalności:

           promocja książek

           wieczory literackie

           Salon Książki

           Wystawy sztuki

           przedstawienia teatralne

           sztuka filmowa

           obozy malarskie

           międzynarodowy Wielkanocny Festiwal Folkloru i inne.

 

Należy dodać, że oprócz działalności, którą prowadzi w obrębie niezależnej organizacji CK Drainac jako instytucja uczestniczy w organizacji znaczących wydarzeń kulturalnych o regionalnym i krajowym charakterze takich jak:

           Spotkania Drainca zjazd pisarzy i poetów

           Dni Śliwki w Blace

           Krajowy Festiwal Recytatorów, uczniów podstawowych i średnich szkół

           Obchody ważniejszych wydarzeń historycznych i jubileuszów

           Festiwal Dziecięcej Kreatywności

           Festiwal Edukacji Dorosłych i inne.

Centrum Kultury posiada bardzo znaczący obiekt infrastrukturalny, którego mogą tylko pozazdrościć większe miasta w Serbii.

W ramach Centrum Kultury znajduje się wielofunkcyjna (kino i teatra) sala z 500 miejscami siedzącymi na parterze i balkonie i przestronną sceną.

Jako instytucja kulturalna Centrum Kultury Drainac odgrywa ważną rolę w procesie zmiany ducha małego miasteczka Blace.

Kontakt:

Kralja Petra 1 br 70

18420, Blace

+381 27 371 709

www.kcdrainac.com

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

kcdrainac1

Login Form