Opieka zdeowotna w Blace

Dom zdrowia w Blace został założony w dniu 15.05.1953 roku. Całkowita powierzchnia placówki wynosi  1.350м², umieszczonej na parceli o wielkości 87,73 ary. W ramach placówki Domu Zdrowia funkcjonują także pojedyncze placówki: stacja medyczna w Barbatovacu, przychodnia lekarska we wsiach Međuhana, Draguša i Grgure. Zapewnia podstawowe usługi zdrowotne mieszkańcom na obszarze gminy Blace, gdzie według spisu powszechnego ludności z 2011 roku mieszka 11.686 mieszkańców.

 

 

 

Opieka zdrowotna składa się z:

Służba opieki zdrowotnej dla osób dorosłych i pracowników (wraz z domowym leczeniem i opieką medyczną, pomocą ratunkową i transportem medycznym, farmaceutyczną działalnością zdrowotną i całościową opieką położnych),

           Specjalistyczne usługi doradcze,

           Opieka zdrowotna dla dzieci i kobiet, 

           Opieka stomatologiczna,

           Pomocnicze usługi medyczne: Labolatoryjne usługi, Rentgen, USG i inna diagnostyka.

 

Niemedyczne usługi w zakresie służby zdrowia stanowią: Wydział ds. prawnych, ekonomiczno-finansowych, technicznych i innych podobnych zadań.

 

Łącznie zatrudnionych w Domu Zdrowia Blace jest 101 osób z czego 77 zatrudnionych należy do personelu medycznego, a 24 osoby to pracownicy administracyjni. Na podstawie procentów punktów uzyskanych podczas akredytacji, Dyrektor ds. akredytacji na podstawie Art. 18 Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek służby zdrowia, podjął decyzję o wydaniu certyfikatu o akredytacji Domu Zdrowia Blace na okres trzech lat. Celem akredytacji jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług opieki zdrowotnej i procedur standaryzacji. Racjonalne wykorzystywanie wszystkich zasobów (ludzkich i finansowych), racjonalna diagnostyka przy wykorzystania nowoczesnej technologii i nabytej nowej wiedzy ciągle kształcących się pracowników w wielkiej mierze ułatwia i zwiększa wydajność pracy w celu zmniejszenia liczby zachorowań poprzez położenie nacisku na badania profilaktyczne i wczesne odkrywanie chorób nowotworowych, rozwijania świadomości mieszkańców o znaczeniu profilaktyki i wczesnego wykrywnia choroby.  

 

MISJA

Dom Zdrowia jest liderem działającym na rzecz poprawy jakości i wydajności podstawowych usług opieki zdrowotnej przy jednoczesnym poszanowaniu równości prawa do zdrowia wszystkich mieszkańców gminy Blace. Naszą zasadą jest zapewnienie diagnostyki i rezultatów użytkownikowi w ciągu jednego dnia.

 

WIZJA

 

Dom Zdrowia Blace stanie się wiodącym liderem w systemie opieki zdrowotnej Okręgu Toplickiego i w współpracy z partnerami przyczyni sie do dalszego zachowania i poprawy zdrowia ludności. W naszej instytucji użytkownicy będą nabywać wiedzę i umiejętności zdrowego stylu życia i zdrowia społeczności. Wykfalifikowany personel i nowe osiągnięcia medyczne w diagnostyce, leczeniu i opiece zdrowotnej  zapewnionej ze strony pielęgniarek będą dostępne w równym stopniu dla wszystkich naszych obywateli.

Login Form