Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса отворених базена

Општинска управа Општине Блаце, Служба за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, огласила је Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса отворених базена у Блацу на кат. парцели бр. 6371/1 КО Блаце.

Јавна презентација урбанистичког пројекта обавиће се у трајању од седам дана, у периоду од 28.01.- 03.02.2015. године у згради Општинске управе Општине Блаце,  ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 34, сваког радног дана од 08 до 15 часова.

Општинска управа позива сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику надлежном органу.

Примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми достављају се Општинској управи Општине Блаце – Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, ул. Карађорђева бр. 4. до 03.02.2015. године.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Гордана Китановић, дипл.инж.арх. – самостални стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство.

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka