Усвојен Програм коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину

На последњој седници Скупштине Општине Блаце одржаној 29. априла 2015. године, донета је Одлука о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Општине Блаце за 2015. годину, а на основу претходно добијене сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

obavestenje

Ради се о пољопривредном земљишту у државној својини чија је укупна површина на територији општине Блаце, према подацима Републичког геодетског завода, око 743 хектара. Програмом је предвиђено давање у закуп око 126 хектара, и то 47,38 ха Средњој школи Блаце без накнаде а 79,06 ха површине биће издато на коришћење путем јавног оглашавања – лицитације.

Преосталих 616,68 хектара Програмом није предвиђено за издавање у закуп, због неажурираних података у РГЗ услед повраћаја земљишта, комасације, неидентификованих парцела, неутврђених култура и сл. Највећи корисник државног пољопривредног земљишта је ЈП „Србијашуме“ са уделом од преко 475 хектара, на територији општине Блаце.

pdf iconТекст Програма коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka