Исправка конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

На основу Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, број III-400-937/15 oд 22.6.2015. године, објављеног у дневном листу „Новости“ и на сајту Општине Блаце дана 25.6.2015. године, начелница Општинске управе општине Блаце

ОБЈАВЉУЈЕ

Исправку у делу Рок за пријављивање на конкурс, текст се мења и гласи: Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 26.6.2015. године до 10.7.2015. године.

У делу Документација коју прилаже подносилац пројекта, у ставу 1. тачка 1.после речи „медија“ додаје се „или у Регистар јавних гласила“.

Остали текст конкурса остаје непромењен.

                                                                                                                     

                                                                                     НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                       Јасмина Лапчевић

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka