Изабрани пројекти у области јавног информисања који ће бити суфинансирани из Буџета Општине Блаце

Решењем председника Општине Блаце одобрена су средства из Општинског буџета за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса, за 2015. годину. При томе, прихваћен је предлог Комисије именоване од стране начелнице Општинске управе, која је разматрала приспеле пријаве и констатовала да је на Јавни позив приспело укупно 13 пројеката.На основу приспеле документације, Комисија је извршила анализу и процену пројеката према критеријумима наведеним у тексту Јавног позива и одредила предлог новчаног учешћа у области јавног информисања у расподели средстава из буџета Општине Блаце за 2015. годину.

 

Одобрена су средства за суфинансирање следећих пројеката:

РТВ „BELLE AMIE“ ДОО са седиштем у Нишу – 850.000,00 динара

Дневни лист „НАРОДНЕ НОВИНЕ“ са седиштем у Нишу – 200.000,00 динара

ТОПЛИЧКЕ ВЕСТИ – INFO PRESS, са седиштем у Куршумлији – 200.000,00 динара

SIMPLICITYDOO – ПОРТАЛ „ЈУЖНЕ ВЕСТИ“, са седиштем у Нишу – 50.000,00 динара

Услове конкурса нису испунили:

 

ЈП „Телевизија Блаце“, са седиштем у Блацу

PrincippressDOO, са седиштем у Београду

Радио „Таша“, са седиштем у Крушевцу

Агенција „Expres media“, са седиштем у Прокупљу

РТВ „Куршум“ д.о.о., са седиштем у Куршумлији

РТВ „BELLE AMIE“ ПОРТАЛ ДОО са седиштем у Нишу

ModusconsultingDOO, са седиштем у Нишу

Kopernicus cable network DOO, са седиштем у Нишу и

Мостнет д.о.о., са седиштем у Прокупљу

Са подносиоцима изабраних пројеката биће потписани уговори о суфинансирању.

 

Сви учесници Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, којима су одобрена средства за суфинансирање пројеката (РТВ „BELLE AMIE“ ДОО; Дневни лист „НАРОДНЕ НОВИНЕ“; ТОПЛИЧКЕ ВЕСТИ – INFO PRESS и SIMPLICITYDOO – ПОРТАЛ „ЈУЖНЕ ВЕСТИ“) а који су добили мањи износ средстава од траженог, у обавези су да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. 

pdf iconРешење о суфинансирање пројеката у области јавног информисања

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka