Обавештење за пореске обвезнике

Службa за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Oпштинске управе Општине Блаце обавештава обвезнике плаћања:

1.накнаде за коришћење грађевинског земљишта

2.накнаде за самодопринос на приходе од обављања самосталних  делатности и

3.комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

да је на сназиОдлука о отпису камате на обрачунати дуг (број I-434-1890/15 од 22.12.2015. године) о ослобађању обвезника (правна лица, предузетници и физичка лица) плаћања обавезе због задоцњења (камате), потпуно, уколико се главни дуг измири до 30.06.2016. године.

Неопходно је да се обвезници, пре измирења пореских обавеза,обавезно јаве Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију у згради Општине Блаце, II спрат, канцеларија број 33 или на телефон 027/371-737.

 

obavestenje

 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije