Закључак о додељеним студентским стипендијама за 2016. годину

Према Конкурсу за доделу новчане помоћи студентима расписаном дана 09.11.2015. године и према Правилнику о условима за остваривање новчаних помоћи студентима, на седници одржаној 13. јануара Општинско веће Општине Блаце донело је Закључак којим се следећим студентима на основним академским, основним струковним и интегрисанимстудијама додељује новчана помоћ - стипендије:
1. Лазару Мијајловићу, из Блаца, студенту 2. године ВПШСС, у Блацу,
2. Стефану Васиљевићу, из Блаца, студенту 2. године Електронског факултета, у Нишу,
3. Тијани Ракићевић, из Доњег Гргура, студенткињи 2. године ВПШСС, у Београду,
4. Невени Митровић, из Стубла, студенткињи 2. године ВПШСС, у Блацу,
5. Милици Јовановић, из Кутловца, студенткињи 3. године ВПШСС, у Блацу,
6. Александру Mилосављевићу из Блаца, студенту 3. године ВПШСС, у Блацу;
7. Кристини Анђелковић, из Блаца, студенткињи 2. године ВПШСС, у Блацу;
8. Александру Станићу, из Блаца, студенту 2. године ВПШСС, у Блацу;
9. Дијани Вуксановић, из Блаца, студенткињи 4. године Медицинског факултета, група фармација, у Нишу,
10. Јелени Милановић, из Блаца, студенткињи 3. године ВМШСС, у Ћуприји,
11. Милошу Обрадовићу, из Музаћа, студенту 3. године Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу,
12. Бранки Радоњић, из Блаца, студенткињи 3. године ВПШС, у Блацу,
13. Татјани Савић, из Барбатовца, студенткињи 3. године ВМШСС, у Ћуприји,
14. Ивани Михајловић, из Качапора, студенткињи 2. године Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу,
15. Марији Драгићевић, из Блаца, студенткињи 2. године ВМШСС, у Нишу,
16. Александри Црноглавац, из Блаца, студенткињи 3. године ВШСС за васпитаче, у Крушевцу,
17. Невени Јотић, из Сувог Дола, студенткињи 3. године ВШСС за васпитаче, у Крушевцу,
18. Марку Дачевићу, из Сибнице, студенту 3. године ВПШСС, у Блацу,
19. Стевановић Кристини, из Блаца, студенткињи 3. године Филозофског факултета, у Нишу,
20. Марку Веселиновићу, из  Дрешнице, студенту 2. године Факултета заштите на раду, у Нишу,
21. Бојану Бачевићу, из Блаца, студенту 3. године Архитектонског факултета, у Београду,
22. Милици Ракићевић, из Блаца, студенткињи 2. године ВПШСС, у Блацу,
23. Ани Кричак, из Чучала, студенту 3. године ВПШСС, у Блацу,
24. Анђелији Перић, из Горњег Сварча, студенткињи 3. године ВПШСС, у Блацу,
25. Јелени Вукомановић, из Суваје, студенткињи 3. године ВПШСС, у Блацу,
26. Милени Раденковић, из Горње Драгуше, студенткињи 2. године ВПШСС, у Блацу,
27. Бојани Весић, из Блаца, студенткињи 2. године Филозофског факултета, у Нишу,
28. Ани Милутиновић, из Барбатовца, студенткињи 3. године Филозофског факултета, у Нишу,
29. Милени Симић, из Блаца, студенткињи 3. године Саобраћајног факултета, у Београду,
30. Марку Радосављевићу, из Трбуња, студенту 3. године Електронског факултета, у Нишу,
31. Милици Станић, из Блаца, студенткињи 3. године Медицинског факултета, у Новом Саду,
32. Христини Лојић, из Блаца, студенткињи 2. године Електронског факултета, у Нишу,
33. Вукашину Васићу, из Блаце, студенту 2. године Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу,
34. Андријани Ћирковић, из Блаца, студенткињи 2. године ВПШСС, у Блацу,
35. Марији Миладиновић, из Претежене, студенткињи 3. године Природно математичког факултета, у Нишу,
36. Марији Поповић, из Блаца, студенткињи 4. године Математичког факултета, у Београду,
37. Мирјани Веријевић, из  Ђуревац, студенткињи 2. године ВППШСС, у Прокупљу,
38. Јовани Судимац, из Блаца, студенткињи 2. године ВШСС  за васпитаче, у Крушевцу,
39. Николи Ракићевићу, из Блаца, ЈМБГ 2703994733514, студенту 2. године ВПШСС, у Блацу,
40.  Весни Радивојевић, из Блаца, студенткињи 3. године Факултета заштите на раду, у Нишу,
41. Александри Матић, из Блаца, студенткињи 2. године Природно математичког факултета , у Нишу,
42. Драгани Бараћ, из  Чунгуле, студенткињи 2. године ВПШСС , у Блацу,
43. Милошу Вуксановићу, из Блаца, студенту 2. Електронског факултета, у Нишу,
44. Кристини Поповић, из Блаца, студенткињи 3. године, ВШСС за васпитаче, у Крушевцу,
45. Миленији Крстојевић, из Блаца, студенткињи 2. године Електронског факултета, у Нишу,
46. Милошу Лојићу, из Блаце, студенту 3. године ВПШСС, у Блацу,
47. Јовани Стојковац, из Блаца, студенткињи 3. године Учитељског факултета, у Призрену – Лепосавић,
48. Марини Јовановић, из Блаца, студенткињи 2. године Природно математичког факултета, у Нишу,
49. Анђели Симић, из Блаца, студенткињи 3. године ВШСС за васпитаче, у Крушевцу,
50. Бојани Црноглавац, из Сибнице, студенткињи 4. године Факултета заштите на раду, у Нишу,
51. Јелени Миковић, из Блаца, студенткињи 3. године Медицинско фармацеутског факултета, у Нишу,
52. Милошу Стошићу, из   Блаца, студенту 4. године Војне академије, у Београду,

53. Степановић Филипу, из Блаца, студенту 3. године ВТШСС, за коминикацијске технологије, у Нишу,
54. Анђели Поповић, из Блаца, студенту 3 године Правног факултета, у Нишу,
55. Андрији Миладиновићу, из Блаца, студенту 3. године ВПШСС, у Блацу,
56. Марку Павловићу, из Блаца, студенту 2. године Електронског факултета, у Нишу,
57. Кристини Шелмић, из Ђуревца, студенткињи 3. године Правног факултета, у Нишу,
58. Милици Ракоњац, из Блаца, студенткињи 2. године Медицинског факултета, у Нишу,
59. Јовани Стојановић, из  Блаца, студенткињи 2. године Медицинског факултета, у Нишу,
60. Растку Раичевићу, из Блаца, студенту 3. године Филозофског факултета, у Косовској Митровици,
61. Сандри Ћурчић, из Ђуревца, студенткињи 2. године Филозофског факултета, у Косовској Митровици,
62. Богдану Милошевићу, из Блаца, студенту 3. године ВПШСС, у Блацу,
63. Мирку Красићу, из Блаца, студенту 2. године ВТШСС, у Нишу.

 

Новчана помоћ додељена је и студентима другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских и специјалистичких струковних студија, и то:
1. Јовани Митровић, из Стубла, студенткињи специјалистичких студија ВПШСС, у Блацу,
2. Марији Ђурковић, из Блаца, студенткињи специјалистичких студија ВПШСС, у Блацу,
3. Аници Максић, из Блаца, студенткињи 5. године мастер студија Архитекронског факултета, у Београду,
4. Ивани Миленковић, из Блаца, студенткињи 5. године мастер студија Факултета техничких наука, у Новом Саду,
5 Смиљани Ракоњац, из Блаца, студенткињи 5. године мастер студија Филозофског факултета, у Новом Саду,
6. Јелени Панић, из Чучала, студенткињи  специјалистичких студија ВПШСС, у Блацу,
7. Владимиру Миленковићу, из Блаца, студенту 5. године мастер студија Факултета техничких наука, у Новом Саду,
8. Анђели Матић, из Блаца, студенткињи 5. године мастер студија Филозофског факултета, у Нишу,  
9. Милици Стаменковић, из Блаца, студенткињи 5. године мастер студија Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу.


Са исплатом новчане помоћи почеће се од јануара 2016. године, у 10 (десет) месечних рата, у износу од по 3.541,00 динара а о правима и обавезама корисника и даваоца стипендија биће закључен посебан Уговор.
Моле се сви студенти који до сада нису примали стипендију да доставе број текућег рачуна (или фотокопију банковних картица) на који ће им средства бити уплаћивана, у што краћем року, јер од њихове ажурности зависи почетак уплате новчане помоћи.

Додатне информације могуће је добити на телефоне 371 212, Служба за буџет и финансије или 379 678 Служба органа управе.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka