Усвојена Одлука о праву на једнократну новчану помоћ за новорођено дете

Општинско веће општине Блаце, на основу Закона о финансијској подршци породици са децом донело је Одлуку о остваривању права на једнократну новчану помоћ за новорођено дете.

Овом Одлуком уређује се финансијска подршка породици са децом на територији општине Блаце, у циљу побољшања услова за задовољавање основних потреба деце, подстицања рађању деце и подршке материјално угроженим породицама са децом, установљењем права и утврђивањем критеријума за остваривање права на једнократну новчану помоћ за новорођено дете.

Једнократна новчана помоћ исплаћује се у износу од 30.000,00 динара и обезбеђују се у буџету Општине.

Право на једнократну новчану помоћ може се остварити за свако дете рођено од 01.01.2016. године и касније, под следећим условима:

- да један од родитеља има пребивалиште у моменту рођења детета на територији општине Блаце,

- да дете има пребивалиште на територији општине Блаце и

- да непосредно један од родитеља брине о детету.

О реализацији ове одлуке стараће се Служба за привреду, локални економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце.

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka