Награђени најбољи студенти из Блаца

На основу Одлуке о јавним признањима Општинско веће општине Блаце донело је Oдлуку о додели награде "Топлички устанак", која је јавно признање које се додељује најбољим студентима факултета и високих школа, за постигнут успех у току студија, са територије општине Блаце. За 2015. годину додељене су:

I НАГРАДА:
- Катарини Томовић, из Блаца, магистар фармације, Медицинског факултета, студијске групе за фармацију, у Нишу,
- Марији Ђурковић, из Блаца,струковни економиста ВПШСС, из области финансија и рачуноводства, у Блацу,
- Аници Максић, из Блаца,студенткињи V године (мастер) Архитектонског факултета, уБеограду,
- Јовани Митровић, из Стубла, струковни економиста ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу,
- Ивани Михајловић, из Блаца,студенткињи V године Медицинског факултета, студијске групе медицине, у Нишу,
- Смиљани Ракоњац, из Блаца, дипломирани филолог Филозофског факултета, студијски програм англистика, у Нишу и
- Ивани Миленковић, из Блаца,дипломирани инжењер саобраћаја Факултета техничких наука, Саобраћај и транспорт, у Новом Саду.      

II НАГРАДА:
- Александри Крсмановић, из Блаца, студенткињиIV године Пољопривредног факултета, студијски програм Биљна производња, модул Фитомедицина, у Београду,

- Марку Радосављевићу, из Трбуња, студенту III године Електронског факултета, модул рачунарство и информатика, у Нишу,

- Милици Јовановић,из Кутловца, студенткињиIII године ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу,

- Меланији Крстојевић, из Блаца, студенткињи II године Електронског факултета,  студијски програм електротехника и рачунарство, у Нишу,
- Лазару Мијајловићу, из Блаца, студенту II године ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу,
- Александру Милосављевићу, из Блаца, студенту III године ВПШСС, студијски програм рачунарство и информатика, у Блацу,
- Сретену Јевремовић, из Блаца, студенту III године Саобраћајног факултета, смер безбедност друмског саобраћаја, у Београду,
- Вукашину Васићу, из Блаца, студенту II године Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу,
- Кристини Анђелковић, из Блаца, студенткињи II године ВПШСС, студијски програм финансије и рачуноводство, у Блацу,
- Андрији Поповићу, из Блаца, студенту IV године Економског факултета, у Нишу,
- Анђели Симић, из Блаца, студенткињиIII године ВШСС, за васпитаче, у Крушевцу,
- Дијани Вуксановић, изБлаца, студенткињиIV године Медицинског факултета, студијске групе за фармацију, у Нишу,  

- Катарина Ђурић, из Кашевара, студенткињиIII године ВПШСС, студијски програм менаџмент и интер. бизнис администрација, у Блацу,

- Андријани Ћирковић, из Блаца,студенткињиII године ВПШСС, смер финасије и рачуноводство, у Блацу,
-Јелени Пршић, из Блаца, студенту IV године Пољопривредног факултета, студијски програм Биљна производња, модул фитомедицина, у Београду.

III НАГРАДА:

- Миланки Гајовић, из Претежане, студенткињи III године Филозофског факултета, смер србистика, у Нишу,
- Марији Степановић, изГорњег Гргура, студенткињиIV године Факултета организационих наука, студијски програм информациони системи и технологије, у Београду,

- Стефану Васиљевићу, из Блаца, студенту II године Електронског факултета, студијски програм електротехника и рачунарство, у Нишу,
- Марку Ракоњцу, из Блаца,струковни медицински радиологВЗШСС, студијски програм струковни медицински радиолог, у Београду,
- Ивани Михајловић, из Качапора, студенткињи IIгодине Грађевинско-архитектонског факултета, у Нишу,
- Марији Стојадиновић, из Доњег Гргура, студенткињи III године Економског факултета, у Нишу,
- Јовани Поповић, из Блаца, магистар фармације Фармацеутског факултета, у Београду,
- Милени Симић, из Блаца, студенткињи III године Саобраћајног факултета, смер безбедност друмског саобраћаја, у Београду,
- Јелени Панић, из Чучала, струковни економиста из области туризма ВПШСС, студијски програм  туризам, у Блацу,
Анђели Поповић, из Блаца, студенткињиIII године Правног факултета, у Нишу,
- Невени Митровић, из Стубла, студенткињи II године ВПШСС, смер финансије и рачуноводство, у Блацу,
- Тијани Ракићевић, из Доњег Гргура, студенткињи II године ВЗШСС, програм медицинско лабораторијски технолог, у Београду,
- Милици Станић, из Блаца, студенту III године Медицинског факултета, студијски програм медицинска рехабилитација, у Новом Саду,
- Кристини Стевановић, из Блаца, студенткињиIII године Филозофског факултета, програм историја, у Нишу,
- Милици Тодосијевић, из Блаца, сруковни економиста ВПШСС, из области финансија и рачуноводства, у Блацу,
- Бојану Бачевићу, из Блаца, студенту III године Архитектонског факултета, у Београду,
- Јелени Милановић, из Блаца, студенткињи III године ВМШСС, програм струковна медицинска сестра бабица, у Ћуприји,
- Милошу Стошићу, из Блаца, студенту IV године Војне академије, у Београду,
- Милици Ракићевић, из Блаца, студенткињи II године ВПШСС, смер финасије и рачуноводство, у Блацу и
- Лазару Чоловићу,из Блаца, студент II године Економског факултета, у Нишу. Награда „Топлички устанак“, најбољим студентима састоји се из дипломе о додели награде и новчаног износа:

-         за прву награду, понаособ по 17.000,00 динара,

-         за другу награду, понаособ по 10.000,00 динара и

-         за трећу награду, понаособ по 5.000,00 динара.

27. јануара, на Дан Светог Саве, награде најбољим студентима уручиће председник Општине. О сатници и месту одржавања свечаности добитници награда Општине Блаце биће накнадно обавештени лично и информацијом на општинском сајту.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka