Презентација о уређењу блачког језера

У холу Културног центра „Драинац“ у понедељак 18. априла са почетком у 12 часова, биће одржана презентација под називом „Ревитализација, уређење и заштита подручја природног хидролошког феномена јазера – мочваре у Блацу“, коју потписује Грађевински факултет Универзитета у Београду.

Презентацију ће одржати:

-         Проф. Јован Деспотовић, дипл. грађ. инж.

-         Проф. Јасминка Цвејић, дипл. пејз. арх. инж.

-         Бранисав Божовић, дипл. геол. инж.

-         Милоје Васиљевић, дипл. грађ. инж.

Садржај презентације представља намере Општине Блаце, циљеве и значај ревитализације језера, природне карактеристике, осврт на претходна истраживања, могућа решења и радове на уређењу; садржаје, објекте и програме.

Поред истраживања природних и створених услова у екосистему и расписивања анкетног конкурса, чији је циљ добијање предлога и решења која унапређују постојеће стање језера-мочваре у Блацу, намера је Општине Блаце и израда Плана детаљне регулације простора посебне намене, којим ће се дефинисати услови даљег развоја и изградње као и урбанистичка регулација у зони захвата плана са циљем стварања квалитетнијег мултифункционалног простора за развој разноврсних програма туризма, образовања и рекреације у сагласју са заштитом природе и животне средине.

Позивају се сви заинтересовани да присуствују презентацији о подручју блачког језера, чија ревитализација и уређење имају вишеструки значај за нашу општину.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka