Поништен Оглас о јавном конкурсу за избор кандидата за именовање директора ЈКП „Блаце“

Комисија за именовање директора у јавним предузећима Скупштине Општине Блаце,на седници одржаној дана 18.05.2016. године, донела је Одлуку о поништавању Огласа о јавном конкурсу за избор кандидата за именовање директора ЈКП „Блаце“, са седиштем у Блацу, број I-199-522/16 од 13.04.2016. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 40/16 од 19.04.2016. године, у дневном листу „ Данас“-примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 18.04.2016. године и на званичној интернет страници општине Блаце

Општински правобранилац општине Блаце је дана 18.05.2016. године, Комисији за именовање директора у јавним предузећима, доставио мишљење број Р.47/16, да су приликом расписивања Jавног конкурса за избор кандидата за именовање директора ЈКП „Блаце“, са седиштем у Блацу, повређене одредбе Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и то члан 38. став 2. наведеног Закона, јер од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе претходно није донета Одлука о спровођењу јавног конкурса, те је због наведеног процесног недостатка предложио да се Јавни конкурс поништи.

Уважавајући достављено мишљење Комисија је на седници одржаној дана 18.05.2016. године одлучила о поништавању Јавног конкурса.

Word2007icon Одлука о поништавању јавног конкурса 

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka